Accountantsprotocollen voor TVL en voor dierentuinen beschikbaar

Accountantsprotocollen voor TVL en voor dierentuinen beschikbaar

De NBA Werkgroep COPRO heeft drie protocollen voor de aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) goedgekeurd. Ook is er groen licht voor twee protocollen voor de tijdelijke subsidieregeling voor dierentuinen.