Aanbieder woekerpolis had plicht te informeren over risico’s

Aanbieder woekerpolis had plicht te informeren over risico’s

Aanbieders van woekerpolissen hadden en hebben de plicht om te waarschuwen voor de risico’s van de producten. Dat staat in een advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Wordt het advies overgenomen, dan is dat een opsteker voor claimclubs voor houders van woekerpolissen die compensatie willen voor geleden schade.