Nieuwsflitsen

Nieuwsflitsen

Hogere kosten door implementatie nieuwe EU-detacheringsrichtlijn?

De herziene EU-detacheringsrichtlijn is op 30 juli 2020 in de Nederlandse wet geïmplementeerd. Hierdoor hebben uit een andere EU-lidstaat gedetacheerde werknemers recht op een uitgebreider arbeidsvoorwaarden en -omstandighedenpakket , vergelijkbaar met binnenlandse werknemers.

7 augustus 2020

Schade-auto importeren? Teveel repareren kost onnodig veel BPM

Repareer eerst alleen de essentiële gebreken. Volgens een A-G betaalt u namelijk BPM over de waarde op het moment van registratie. Door nog even te wachten met de andere reparaties kunt u daarom mogelijk veel geld besparen.

4 augustus 2020

Controleer of de OZB-aanslag van uw zorgvastgoed met de juiste uitgangspunten is vastgesteld

Eigenaar van zorgvastgoed? Dan kunt u mogelijk besparen op de belastingheffing. De rechter oordeelde dat er bij zorgvastgoed waarbij wordt gewoond, een groot deel van de OZB dient te worden vrijgesteld.

28 juli 2020

Voorkom (na)heffing van omzetbelasting bij verkoop bouwkavel

Voorkom dat u onverwacht btw betaalt over de levering van een bouwkavel. Beoordeel of u levert als particulier of btw-ondernemer. Een eerdere verhuur of andere ondernemersactiviteiten kunnen onder omstandigheden zorgen voor btw-ondernemerschap en daarmee btw over de levering.

16 juli 2020

Niet betalende klanten wegens coronacrisis? Vraag op tijd de btw terug!

Betalen uw klanten uw facturen niet meer door de coronacrisis? Als vaststaat dat niet meer betaald wordt, vraag dan tijdig de btw terug.

14 juli 2020

BV vennoot/maat in VOF/maatschap? Check de btw-risico’s!

Rechtbank: een B.V. die vennoot is in een VOF, kwalificeert niet als btw-ondernemer en kan dus geen onderdeel uitmaken van een fiscale eenheid omzetbelasting. Het is goed om in zo’n situatie na te gaan hoe de btw-druk kan worden verminderd.

13 juli 2020

BV vennoot/maat in VOF/maatschap? Check de btw-risico’s!

Rechtbank: een B.V. die vennoot is in een VOF, kwalificeert niet als btw-ondernemer en kan dus geen onderdeel uitmaken van een fiscale eenheid omzetbelasting. Het is goed om in zo’n situatie na te gaan hoe de btw-druk kan worden verminderd.

13 juli 2020

BV vennoot/maat in VOF/maatschap? Check de btw-risico’s!

Rechtbank: een B.V. die vennoot is in een VOF, kwalificeert niet als btw-ondernemer en kan dus geen onderdeel uitmaken van een fiscale eenheid omzetbelasting. Het is goed om in zo’n situatie na te gaan hoe de btw-druk kan worden verminderd.

13 juli 2020

Helpen in coronatijd? Mogelijk geen schenkbelasting bij schenking aan personen met schulden

Doe een beroep op de schenkingsvrijstelling bij schenkingen aan onvermogende personen. Beoordeel wel of u aan de voorwaarden voldoet. Het moet namelijk wel gaan om iemand in een benarde financiële positie.

10 juli 2020