Nieuwsflitsen

Nieuwsflitsen

Komt u in aanmerking voor aanvullende steun in de culturele en creatieve sector?

Lijdt u als instelling, maker of ondernemer in de culturele en creatieve sector omzetschade door de coronacrisis? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor aanvullende steun. Het kabinet heeft namelijk recent € 300 miljoen extra ter beschikking gesteld.

4 juni 2020

Zonder afrekenen terug naar eenmanszaak/ VOF?

Bij het omzetten van de rechtsvorm van uw onderneming van een BV naar een eenmanszaak/ VOF moet ook gekeken worden naar vermogensbestanddelen die u aan uw BV ter beschikking stelt. Recente rechtspraak maakt het mogelijk een fiscale afrekening over de meerwaarde te voorkomen.

3 juni 2020

Maakt u gebruik van de btw-vrijstelling voor zorggroepen?

Bent u betrokken bij een samenwerkingsverband dat coördinatiediensten verricht voor geïntegreerde eerstelijnszorg of geboortezorg? Check of u de btw-vrijstelling voor zorggroepen juist toepast.

29 mei 2020

Herstel gebreken informatieformulier afkoop pensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer afgekocht of omgezet? En geen, of onvolledig of te laat informatieformulier ingezonden? Dan krijgt u geen belastingkorting én betaalt u revisierente. Herstel dit binnen de tenminste-zes-weken-termijn die de inspecteur u aanbiedt.

28 mei 2020

Recht op subsidie praktijkleren voor 2019/2020? Vraag voor MBO voorschot aan

Aanvraag Subsidie praktijkleren van 2 juni tot uiterlijk 16 september 17.00 uur. Voorschot onder voorwaarden vanaf de 4e week van mei voor het MBO. Nieuw vanaf 2019/2020: extra subsidie voor BBL-leerplekken in sectoren landbouw, horeca en recreatie. Details zijn nog niet bekend.

26 mei 2020

Getroffen door coronamaatregelen? Vraag straks Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB van maximaal € 20.000 aan

Komt u in aanmerking voor de TOGS van € 4.000? Dan komt u straks misschien ook in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB van maximaal € 20.000. Dit is onder meer afhankelijk van uw vaste kosten en uw omzetderving. De exacte voorwaarden zijn nog niet bekend.

21 mei 2020

Niet eens met box 3 in uw aangifte 2019? Maak tijdig bezwaar!

U kunt voor het belastingjaar 2019 niet meeliften op de massaalbezwaarprocedures tegen de box 3-heffing t/m 2018, maar moet zelf tijdig bezwaar maken tegen de box 3-heffing voor 2019. Tijdig is binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag.

20 mei 2020

Vraag tijdig SLIM subsidie aan voor mkb-grootbedrijf in horeca, landbouw en recreatie

Aanvraagperiode SLIM subsidie grootbedrijf loopt al en loopt af op 30 juni 2020 17.00 uur. Subsidie om werkenden zich verder te laten ontwikkelen mogelijk tot 60% van de kosten en maximaal € 200.000.

18 mei 2020

Vanaf 25 mei 2020 geen btw meer op mondkapjes

Vanaf 25 mei tot in ieder geval 1 september bedraagt de btw op mondkapjes 0%. Dit geldt voor alle typen mondkapjes (medisch en niet-medisch) en voor alle verkopen. Tot 25 mei 2020 en (waarschijnlijk) vanaf 1 september 2020 geldt het normale btw-tarief van 21%.

14 mei 2020