Klimaatauto

Klimaatauto

Nu de temperatuur weer tot normale waarden is gedaald en het hoofd weer koel is, moesten wij denken aan het klimaatakkoord en de gevolgen voor de (elektrische) auto. Het beleid op dit punt is al even wispelturig als het weer.

Overweegt u de aankoop van een auto dan gelden volgens de huidige regels/plannen de volgende bijtellingspercentages:

* Voor auto’s met een datum van eerste toelating op de weg in 2019 is er een beperking voor de lage bijtelling. De bijtelling van 4% geldt voor deze auto’s tot een cataloguswaarde van € 50.000, voor het meerdere is de bijtelling 22%. Voor waterstofauto’s geldt deze beperking niet.
** Voor auto’s met een datum van eerste toelating op de weg in 2020 is er een beperking voor de lage bijtelling. De bijtelling van 8% geldt voor deze auto’s tot een cataloguswaarde van € 45.000, voor het meerdere is de bijtelling 22%. Voor waterstofauto’s geldt deze beperking niet.

Genoemde percentages gelden gedurende 60 maanden startend op de eerste dag van de maand na de eerste toelating op de weg.

In het klimaatakkoord is opgenomen dat de bijtellingspercentages jaarlijks worden gemonitord en zonodig aangepast.

Mocht u ondanks alle onzekerheid met betrekking tot het beleid toch besluiten tot aanschaf van een nieuwe elektrische auto, vergeet dan niet de milieu-investeringsaftrek te claimen (melden binnen 3 maanden). Zie voor alle voorwaarden www.rvo.nl

ideaa wenst u een coole zomer met veel rijplezier!

© ideaa 1 augustus 2019

Terug naar actueel overzicht