Introductie scholingsbudget STAP

Introductie scholingsbudget STAP

Vanaf 1 maart 2022 is het mogelijk om STAP-budget aan de vragen bij het UWV. STAP staat voor Stimulering van de Arbeidsmarktpositie. Dit is een nieuwe regeling welke in de plaats komt van de fiscale scholingsaftrek in de inkomstenbelasting welke tot en met 2021 gold.

Het STAP-budget is beschikbaar voor opleiding en ontwikkeling en geïntroduceerd om mensen te stimuleren zich gedurende hun loopbaan te ontwikkelen. In 2022 is er 160 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt over aanvraagtijdvakken verdeeld. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per persoon.

ideaa zet voor u de belangrijkste voorwaarden op een rijtje:

  • De aanvrager is ten minste 18 jaar oud en heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
  • De aanvrager is EU-burger of is partner van een EU-burger;
  • De aanvrager is voor ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen;
  • Er is in het lopende jaar niet eerder een scholing met STAP-budget gevolgd;
  • De training, cursus of opleiding staat in het STAP-scholingsregister;
  • Personen die al recht hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten komen niet in aanmerking voor STAP-budget.

Het STAP-budget kan digitaal worden aangevraagd via het STAP-portaal van het UWV. Elke twee maanden start een nieuwe aanvraagperiode. Voor 2022 gelden de volgende aanvraagperioden:

1 maart 2022 t/m 30 april 2022
1 mei 2022 t/m 30 juni 2022
1 juli 2022 t/m 31 augustus 2022
1 september 2022 t/m 31 oktober 2022
1 november 2022 t/m 31 december 2022

Bent u klaar voor de volgende stap? Via deze link gaat u naar de site van het UWV met uitgebreide informatie. U kunt vanuit daar tevens uw aanvraag doen.

© ideaa 28 februari 2022

Terug naar actueel overzicht