Future fit

Future fit

Future fit
Het najaar is voor accountants het jaargetijde om de kennis op te frissen. ideaa bezocht dus ook diverse bijeenkomsten. Een aantal van die bijeenkomsten stond in het kader van het voorbereiden van de organisatie op de toekomst. Of met mooie woorden: de organisatie future fit maken.

Nu 2018 zijn laatste uren wegtikt moesten wij terugdenken aan die bijeenkomsten waarbij vaak AI (artificial intelligence) en MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) als zaken werden genoemd welke in de toekomst een steeds belangrijkere rol van betekenis zullen gaan spelen.

Wat de toekomst gaat brengen weet niemand. Eén docent wist echter wel te melden dat “the future bright is”. Daar gaan we voor! ideaa wenst u prettige feestdagen en een future fit 2019.

 

© ideaa 24 december 2018

Terug naar actueel overzicht