Feest!

Feest!

Op 1 januari 2019 was het 50 jaar geleden dat de btw in Nederland werd ingevoerd. De overheid vierde dit heugelijke feit met het verhogen van het laagste tarief van 6% naar 9%. Ter vergelijk: op het moment van invoering bedroeg het lage tarief 4% en het hoge tarief 12% . In de loop der jaren is de omzetbelasting daarmee een steeds belangrijkere inkomstenbron voor de overheid geworden. De laatste jaren is de belasting op toegevoegde waarde goed voor ongeveer 18 % van het totaal aan belasting- en premie-inkomsten van de overheid.

De btw-verhoging met 3% per 1 januari is (deels?) gecompenseerd door een lager tarief voor de inkomstenbelasting. De verwachting is dat deze ingezette lijn de komende jaren verder zal worden voortgezet. Werken levert daarmee per saldo meer op, terwijl consumeren duurder wordt.

Het voordeel van de tariefsverlaging inkomstenbelasting kan echter als sneeuw voor de zon verdwijnen door een maatregel dat de meeste aftrekposten (ook de eigen woning!) de komende jaren stapsgewijs worden afgebouwd. Vanaf 2023 kunnen deze nog slechts tegen het lage tarief van dan 37% in aftrek worden gebracht. Zoals zo vaak geldt bij een goed feestje: de kater komt later.

© ideaa 18 januari 2019

Terug naar actueel overzicht