De Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans

Bent uw werkgever? Bereidt u dan voor op een aantal belangrijke wijzigingen op arbeidsrechtelijk gebied. Met ingang van  1 januari 2020 treedt namelijk de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Wij hebben voor u de belangrijkste wijzigingen in kaart gebracht en samengevat in een nieuwe “ideaa informeert”. Gratis te downloaden via onze downloadpagina of rechtstreeks door hier te klikken.

© ideaa 30 september 2019

Terug naar actueel overzicht