Coronavirus

Coronavirus

Het coronavirus ontwricht steeds meer de maatschappij met alle persoonlijke ellende van dien. Voor ondernemers is het zaak financieel daar waar mogelijk te sturen. In dat kader brengen wij de volgende mogelijkheden onder uw aandacht:

 

 

  1. Vraag werktijdverkorting voor het personeel aan. Uitgebreide informatie is te vinden via deze link.
  2. Vraag vermindering aan voor voorlopige aanslagen 2020. Uw adviseur kan u daarbij helpen.
  3. Vraag een overbruggingskrediet of verhoging van het rekening-courant krediet aan. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier, vaak een bank, verstrekt. Met de verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de borgstellingsregeling verhoogd van 50% naar 75%. Ondernemers kunnen voor deze regeling terecht bij hun kredietverstrekker.
  4. Vraag uitstel van belasting aan bij betalingsproblemen. Uw adviseur kan u daarbij helpen.
  5. In bepaalde gevallen kan een beroep worden gedaan op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Uitgebreide informatie is te vinden via deze link.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot uw situatie neem dan gerust contact op.

© ideaa 16 maart 2020

Terug naar actueel overzicht