Black Friday?

Black Friday?

btw 9%Als u producten/diensten aanbiedt waarvoor het verlaagde btw-tarief geldt, dan weet u ongetwijfeld dat dit lage btw-tarief per 1 januari 2019 wordt verhoogd van 6% naar 9%. Wat mogelijk niet bekend is, is dat u een eenmalige mogelijkheid krijgt om in 2018 het 6% btw-tarief te gebruiken voor leveringen/diensten die u in 2019 verricht.

De verhoging naar 9% btw geldt namelijk niet voor prestaties die in 2018 zijn betaald door particulieren maar pas in 2019 plaatsvinden. En ook voor facturen die in 2018 zijn uitgereikt aan ondernemers of rechtspersonen voor prestaties welke pas in 2019 plaatsvinden, geldt de verhoging naar 9% niet. Dit is bijvoorbeeld interessant voor ondernemers of rechtspersonen die de in rekening te brengen btw niet (volledig) in aftrek kunnen brengen, zoals tandartsen of huisartsen. Maar ook ondernemers die de btw wel in aftrek kunnen brengen hebben er baat bij, omdat minder in rekening te brengen btw hoeft te worden voorgefinancierd. Houd er wel rekening mee dat de Belastingdienst kunstmatige constructies van vooruitfactureren zal bestrijden.

Mogelijk een leuk voordeeltje voor u en uw klanten. En dan is het nog niet eens Black Friday.

© ideaa 22 november 2018

Terug naar actueel overzicht