Bikkelen

Bikkelen

“Het bikkelspel is een spel dat gespeeld wordt met kleine klompjes hard materiaal (meestal bot of metaal). De klompjes worden bikkels genoemd.” aldus Wikipedia.

Binnenkort komt er ook een fiscale variant die u geld kan gaan opleveren. Onlangs is namelijk de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) opgenomen in het Belastingplan 2021. De BIK is een tijdelijke regeling met als doel om tijdens de coronacrisis bedrijfsinvesteringen te stimuleren. De BIK wordt een afdrachtvermindering in de loonheffing en geldt dus enkel voor bedrijven met personeel in dienst. Het belastingplan 2021 is overigens nog niet aangenomen. Volgens het huidig voorstel gelden de volgende condities:

 

  • De investeringskorting geldt alleen voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. De investeringen moeten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.
  • Investeringen die in 2020 volledig zijn betaald komen niet in aanmerking voor de BIK. Een bedrijfsmiddel dat gedeeltelijk in 2020 is betaald en met een laatste betaling in 2021 of 2022 volledig is betaald, kwalificeert wel voor de BIK (mits ook aan de andere voorwaarden wordt voldaan). In dat geval kwalificeert dus ook het deel dat al in 2020 is betaald als grondslag voor de berekening van de afdrachtvermindering.
  • Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag.
  • De BIK is een tijdelijke aanvulling op bestaande stimuleringsmaatregelen. Hierdoor kan de BIK samengaan met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen (VAMIL).
  • Bij investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar krijgen bedrijven een korting van 3% van het investeringsbedrag. Voor het deel van het investeringsbedrag boven € 5.000.000 geldt een korting van 2,44% van het investeringsbedrag.
  • De BIK moet worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Om uitvoeringstechnische redenen opent het aanvraagloket pas per 1 september 2021. Een aanvraag kan meerdere investeringen tegelijk bevatten. Een bedrijf kan maximaal één keer per kwartaal een aanvraag doen. RVO controleert de aanvraag en geeft bij goedkeuring een BIK-verklaring af. Op grond van de BIK-verklaring kan het bedrijf de BIK toepassen in de loonaangifte in het jaar waarin de BIK-verklaring is afgegeven.

 

Een snelle rekensom leert dat de regeling u minimaal € 600 kan opleveren, maar daarvoor dient wel € 20.000 te worden geïnvesteerd. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd zeggen wij dan.

© ideaa 22 oktober 2020

Op de foto Set van acht koperen bikkels, bikkelspel voor meisjes.
Bron: museumrotterdam.nl

Terug naar actueel overzicht