Resultaten toetsing Raad voor Toezicht in lijn met vorige jaren

Resultaten toetsing Raad voor Toezicht in lijn met vorige jaren

Van de door de Raad voor Toezicht getoetste accountantskantoren voldeed in het toetsingsjaar 2021 ruim zeventig procent aan de eisen. Dat is vergelijkbaar met het jaar daarvoor. De toetsing van reguliere vergunninghouders is in 2022 overgedragen aan de AFM.