Rabobank stopt stikstofleningen aan boeren

Rabobank stopt stikstofleningen aan boeren

De Rabobank financiert op dit moment geen investeringen van boeren die dicht bij Natura 2000-gebieden zitten en het geld gebruiken om uit te breiden, waardoor hun bedrijf meer stikstof gaat uitstoten.