Ook uitvoeringstoetsen bij nieuwe accountantswet gepubliceerd

Ook uitvoeringstoetsen bij nieuwe accountantswet gepubliceerd

Na de publicatie van het aangepaste concept Wet toekomst accountancysector zijn nu ook de uitvoeringstoetsen van AFM en NBA, plus adviezen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) gepubliceerd.