Oeso rekent op fors lagere economische groei wereldwijd

Oeso rekent op fors lagere economische groei wereldwijd

De economische groei komt wereldwijd en zeker in Europa de komende tijd fors lager uit dan eerder werd gedacht.