NBA evalueert toepassing Standaard 700 over fraude

NBA evalueert toepassing Standaard 700 over fraude

Het is belangrijk meer zichtbaar te maken wat accountants aan continu├»teit en fraude doen, zodat stakeholders zich daarover een oordeel kunnen vormen. Maar verplicht rapporteren over waarnemingen en uitkomsten in de controleverklaring is “nu niet passend”, stelt het NBA-bestuur op basis van onderzoek.