Magazine: Leren van fouten vraagt om oplossen van spanningsveld rond aansprakelijkheid

Magazine: Leren van fouten vraagt om oplossen van spanningsveld rond aansprakelijkheid

Als praten over fouten gevolgen heeft voor beloning of promotie, is het lastig om er veilig van te leren. Dat stelt Wendy Groot (PwC) in het nieuwe magazine Accountant, waarin zij vertelt over haar promotieonderzoek naar root cause analysis.