EU-subsidies doen ertoe, maar sturing en inzicht moet beter

EU-subsidies doen ertoe, maar sturing en inzicht moet beter

Het ontbreekt op landelijk niveau aan een goede inhoudelijke onderbouwing hoe beschikbare budgetten uit de EU-fondsen verdeeld moeten worden. Ook is de sturing hoe het geld ingezet kan worden met de meeste toegevoegde waarde onvoldoende.