EU-akkoord over CO2-heffing voor niet-Europese bedrijven

EU-akkoord over CO2-heffing voor niet-Europese bedrijven

De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de invoering van een CO2-heffing voor niet-Europese bedrijven. De klimaatmaatregel geldt voor de aluminium-, staal- en kunstmestsector en de waterstofindustrie.