‘Dienstbaarheid aan de samenleving moet bij bedrijven centraal staan’

‘Dienstbaarheid aan de samenleving moet bij bedrijven centraal staan’

Een fundamenteel debat over de rol van ondernemingen en hun inbedding in de Nederlandse samenleving is nodig. In een tijd van grote onzekerheden en transities is een verdergaand model van publieke kosten en private winsten niet langer houdbaar.